059 RD Sibřina

Akce: 059 RD Sibřina
Místo: Sibřina 
Objednatel:  
Datum provádění: 2002
Rozsah provádění:  
Výměry: