076 OSC IGY Č, Budějovice

Akce: 076 Obchodně společenské centrum IGY, objekt Ap a B
Místo: České Budějovice
Objednatel: STRABAG a.s.
Datum provádění: 2/2004 – 5/2004
Rozsah provádění:

obj. Ap 4.podl. skelet parkoviště s rampami
obj. B 7. podl. vestavba admin. objektu do bývalých sýpek

Výměry: cca 33.200 m bednění
6.200 m3 betonu