139 BD Na Hřebenkách

Akce: 139 BD Na Hřebenkách
Místo: Praha 5
Objednatel: BRK stavební a.s.
Datum provádění: 6/2014 – 1/2015
Cena za dílo: 30,3 Mio Kč
Rozsah provádění: 2+5. podlažní skelet nadstandart. bytového domu
Výměry: cca 19.800 m2 bednění
3.230 m3 betonu
395 t armatury