123 Krytý bazen Karlovy Vary

Akce: 123 Krytý bazen Karlovy Vary
Místo: Karlovy Vary
Objednatel: Tsdružení Metrostav, BAUSTAV, TIMA
Datum provádění: 07/2011 – 11/2011
Cena za dílo: 21,5 Mio Kč
Rozsah provádění: 2+1 podlažní monolitický skelet, vč. tribuny a zázemí
Výměry: cca 8.210 m2 bednění
2.760 m3 betonu
297 t armatury