069 BD Ovenecká Praha 7

Akce: 069 BD Ovenecká Praha 7
Místo: Praha 7 
Objednatel:

Karel Dvořák a.s. 

Datum provádění: 01/2003-05/2003
Rozsah provádění: 8+1 podlažní skelet s rozsáhlým PP s náročnými detaily  
Výměry:

cca 9.500 m2 bednění
      1.380 m3 betonu 
         155 t    armatury