077 BD Na Hřebenkách

Akce: 077 BD Na Hřebenkách
Místo: Praha 5
Objednatel:

SAPROS, s.r.o.

Datum provádění: 01/2004-05/2004
Rozsah provádění: 3 Bytové domy, spodní stavba garáže a stropy na zděných konstrukcí 
Výměry:

cca 5.500 m2 bednění
      1.050 m3 betonu 
         115 t    armatury