095 PD Táborská

Akce: 095 PD Táborská
Místo: Praha 4, Táborská 619
Objednatel:

TOWNS WADEY & Co., spol. s r.o.

Datum provádění: 03/2006-08/2006
Rozsah provádění:

8. podlažní kombinovaný stěno-sloupový skelet PD

vestavba do proluky - založení tkzv. bílá vana  

Výměry:

cca 4.420 m2 bednění
      1.860 m3 betonu 
         242 t    armatury