101 Obytný soubor Šafránka 2. etapa

Akce: 101 Obytný soubor Šafránka 2. etapa
Místo: Neporyje, Praha 5
Objednatel: TOWNS WADEY & Co., spol. s r.o.
Datum provádění: 12/2006-2/2007+4-5/2007
Rozsah provádění: 3 objekty 4.podlažních bytových domů sloup. skelet
Výměry: cca 19.420 m2 bednění
4.350 m3 betonu
565 t armatury