121 BD Pod Průsekem

Akce: 121 BD Pod Průsekem
Místo: Praha 10 - Pod Průsekem 
Objednatel:

SAPROS spol. s r.o.

Datum provádění: 08/2010-11/2010
Rozsah provádění: 3+1 podlažní monolitický skelet do půlkruhu  
Výměry:

cca 6.860 m2 bednění
      1.420 m3 betonu 
         133 t    armatury