133 Polyfunkční dům Nademlejnská

Akce: 133 Polyfunkční dům Nademlejnská
Místo: Praha 7 - Nademlejnská 
Objednatel:

Josef Vejvoda 

Datum provádění: 08/2013-01/2014
Rozsah provádění: 3 podlažní skelet polyfunkčního domu  
Výměry:

cca 3.720 m2 bednění
         890 m3 betonu 
         111 t    armatury