040 PLASTOPLAN Rudná - retenční nádrže

Akce: 040 PLASTOPLAN Rudná - retenční nádrže
Místo: Rudná
Objednatel:  
Datum provádění: 2001
Rozsah provádění:  
Výměry: