161 ÚV Písek

Akce: 161 BD ÚV Písek 
Místo: Písek 
Objednatel: SMP CZ, a.s.
Datum realizace: 7/2017 - 2/2018
Popis akce: Rekonstrukce 4.podlažní úpravny vody.
Výměry:

6.255 m2 bednění
1.356 m3 betonu
    200  t  armatury