144 Intenzifikace ČOV Vestec

Akce: 144 Intenzifikace ČOV Vestec
Místo: Vestec u Prahy 
Objednatel:

SMP a.s. 

Datum provádění: 06/2015-09/2015
Rozsah provádění: 2x kruhová nádrž + 500m3 jímka + další objekty ČOV
Výměry:

cca 3.050 m2 bednění
      1.380 m3 betonu 
         116 t    armatury