145 ČOV Hostomice

Akce: 145 ČOV Hostomice
Místo: Hostomice 
Objednatel:

Šindler důlní a stavební a.s.

Datum provádění: 07/2015-08/2015
Rozsah provádění: 2000 m3 jímka s vnitřním dělením v rekordním čase  
Výměry:

cca 2.050 m2 bednění
         740 m3 betonu 
           76 t    armatury