143 JiKomaso, Dolní Břežany

Akce: 143 JiKomaso, Dolní Břežany
Místo: Dolní Břežany
Objednatel: MasoJiko 
Datum realizace: 04/2015 - 06/2015
Popis akce: Železobetonová skeletová jednopodlažní budova pro rozšíření provozu Maso Jiko 
Výměry:

1.050 m2 bednění
   368 m
3 betonu
      27  t  armatury