166 ZŠ Psáry

Akce: 166 ZŠ Psáry 
Místo: Psáry 
Objednatel: PKS stavby a.s.
Datum realizace: 5/2018 - 7/2019
Popis akce:  Železobetonové monolitické konstrukce budovy školy , venkovních opěrných zdí a schodišť
Výměry:

24.490 m2 bednění
  5.975 m3 betonu
      657  t   armatury