174 KD Letňanka

Akce: 174 KD Letňanka
Místo: Praha - Letňany
Objednatel: Martin Kročil
Datum realizace: 09/2019 - 1/2020
Popis akce: Úprava vstupu do kulturního domu Letňanka. Byla navýšena úroveň terasy ,navrženo nové schodiště s bezbariérovou rampou a následně zřízeny nebytové prostory v SV části terasy.
Výměry: 530 mbednění
190 m3 betonu
  15  t   armatury