010 Rehabilitační centrum Tábor

Akce: 010 Rehabilitační centrum - Tábor 
Místo: Tábor - Klokoty
Objednatel:

Karel Dvořák a.s. 

Datum provádění: 03/1999-09/1999
Rozsah provádění: 3 podlažní skelet s věží s točitým schodištěm  
Výměry:

cca 3.800 m2 bednění
         700 m3 betonu 
           68 t    armatury