011 Obchodní centrum HILTI

Akce: 011 Obchodní centrum HILTI
Místo: Průhonice u Prahy 
Objednatel:

Karel Dvořák a.s. 

Datum provádění: 04/1999-09/1999
Rozsah provádění: 1 podlažní skelet s obvodovými stěnami  
Výměry:

cca 4.500 m2 bednění
      1.200 m3 betonu 
         216 t    armatury