046 AB SERVODATA - Dolní Měcholupy

Akce: 046 AB SERVODATA - Dolní Měcholupy
Místo: Praha 10 - Dolní Měcholupy
Objednatel:

Podzimek a synové a.s.

Datum provádění: 04/2001-08/2001
Rozsah provádění: 4 podlažní skelet s eliptickou atyp. komunikační věží
Výměry:

cca 4.700 m2 bednění
         800 m3 betonu 
         110 t    armatury