062 Sportovní komplex Malešice

Akce: 062 Sportovní komplex Malešice
Místo: Praha 10 - Malešice 
Objednatel:

SAPROS s.r.o.

Datum provádění: 05/2002-10/2002
Rozsah provádění:

4 objekty různé konstrukce - kompletn ze železobetonu

1000 m2 pohledového betonu sendvičových stěn na fasádě

Výměry:

cca 9.900 m2 bednění
      1.800 m3 betonu 
         190 t    armatury