076 OSC IGY České Budějovice

Akce: 076 OSC IGY České Budějovice
Místo: České Budějovice
Objednatel:

STRABAG a.s.

Datum provádění: 12/2003-05/2004
Rozsah provádění:

obj. A 4.podl. skelet a parkoviště s rampami

obj. B 7. podl. vestavba admin. objektu do bývalých sýpek  

Výměry:

cca 33.200 m2 bednění
        6.200 m3 betonu