088 Podzemní garáže Italská

Akce: 088 Podzemní garáže Italská
Místo: Praha 2, Italská 5
Objednatel:

STAVBY, s.r.o.

Datum provádění: 04/2005-07/2005
Rozsah provádění:

4. podlažní kombinovaný stěno-sloupový skelet

podzemních garáží ve vnitrobloku s bazénem na střeše  

Výměry:

cca 8.200 m2 bednění
      2.210 m3 betonu 
        176 t    armatury