094 Výrobní budova PULS Chomutov

Akce: 094 Výrobní budova PULS Chomutov
Místo: Chomutov, průmyslová zóna Severní pole
Objednatel:

KLEMENT a.s.

Datum provádění: 12/2005-03/2006
Rozsah provádění: atypický skelet komlexu výrobního závodu 
Výměry:

cca 11.200 m2 bednění
        1.910 m3 betonu 
           234 t    armatury