025 Slovanský dům budova C

Akce: 025 Dostavba Slovanského domu, obj. C
Místo: Praha 1
Objednatel: PRAJER a.s.
Datum provádění: 5 - 9/2000
Rozsah provádění: 8 podlažní skelet s obvodovými stěnami provedený v nadstandardním čase a kvalitě
Výměry: cca 15.200 m2 bednění
3.200 m3 betonu
388 t armatury