119 Nemocnice Klatovy

Akce: 119 Nemocnice Klatovy
Místo: Klatovy
Objednatel:

HOCHTIEF CZ a.s.

Datum provádění: 10/2009-10/2010
Rozsah provádění:

monolitické části prefa skeletů na 8 objektech s 7. podlažími

vč. rehabilitace a parkingu 

Výměry:

cca 24.050 m2 bednění
        5.860 m3 betonu