079 RD Tomanova, Praha 5

Akce: 079 RD Tomanova, Praha 5
Místo: Praha 5
Objednatel:  
Datum provádění: 2004
Rozsah provádění:  
Výměry: