136 RD v Šáreckém údolí

Akce: 136 RD v Šáreckém údolí
Místo: Praha 6 - Šárecké údolí
Objednatel:  
Datum provádění: 2014
Rozsah provádění:  
Výměry: