141 RD Nad Šárkou

Akce: 141 RD Nad Šárkou
Místo: Praha 6 - Dejvice
Objednatel: STEP Plzeň s.r.o.
Datum realizace: 01/2014 - 03/2014
Popis akce:

Stavba rodinného domu s jedním podzemním a dvěmi nadzemními patry.

 

Výměry:

1.356 m2 bednění
   313 m
3 betonu
     40   t  armatury