163 RD Ruzyně

Akce: 163 RD Ruzyně 
Místo: Praha Ruzyně
Objednatel: p. Škvor 
Datum realizace:  11/2017 - 04/2018
Popis akce:  Rodinná jednopodlažní vila s točitým schodištěm z monolitického betonu
Výměry:

     998 m2 bednění
     235 m3 betonu
       20  t   armatury