165 Vila Mlynářka

Akce: 165 Vila Mlynářka 
Místo: Praha 5 - Smíchov
Objednatel: p. Kozojed
Datum realizace: 8-2018 - 1/2019
Popis akce: Novostavba rodinné vily se dvěmi nadzemními a jedním podzemním patrem z monolitického betonu.  
Výměry:

  3.070 m2 bednění
     800 m3 betonu
     140  t   armatury