111 Řadové domy Pod Císařkou

Akce: 111 Řadové domy Pod Císařkou
Místo: Praha 5, Pod Císařkou 
Objednatel:

KCBPS a.s. následně AKRO reality s.r.o

Datum provádění: 04/2008-11/2008
Rozsah provádění:

soubor 8. řadových vil + 2. samostatně stojící

3. podlažní skelety, vč. OZ 

Výměry:

cca 13.600 m2 bednění
        2.380 m3 betonu 
          278  t    armatury