153 4 RD Radotín

Akce: 153 4 RD Radotín
Místo:  Praha 5 - Radotín 
Objednatel:  Podzimek a synové s.r.o.
Datum provádění:  03/2016 - 09/2016
Cena za dílo:  
Rozsah provádění:  
Výměry:  3.800 m2 bednění
 1.200 m3 betonu
      70   t armatury